Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Công bố công khai kinh phí thực hiện Chính sách tinh giản biên chế đợt 1 năm 2021.

05/08/2021 09:17    123

Căn cứ Quyết định số 314/QĐ-SNNPTNT ngày 15/7/2021 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi về việc giao dự toán kinh phí thực hiện Chính sách tinh giản biên chế đợt 1 năm 2021

Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 412/QĐ-SNNPTNT ngày 05/08/2021 về việc Công bố công khai kinh phí thực hiện Chính sách tinh giản biên chế đợt 1 năm 2021.

Nội dung cụ thể Quyết định:

BBT Cổng TTĐT Sở

Tài liệu đính kèm: 412.QD-SNNPTNT.pdf

Tin liên quan

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hồ Trọng Phương - Trưởng Ban Biên tập Cổng TTĐT Sở