Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Công bố công khai kinh phí thực hiện Chính sách tinh giản biên chế đợt 1 năm 2021.

05/08/2021

Căn cứ Quyết định số 314/QĐ-SNNPTNT ngày 15/7/2021 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi về việc giao dự toán kinh phí thực hiện Chính sách tinh giản biên chế đợt 1 năm 2021

Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 412/QĐ-SNNPTNT ngày 05/08/2021 về việc Công bố công khai kinh phí thực hiện Chính sách tinh giản biên chế đợt 1 năm 2021.

Nội dung cụ thể Quyết định:

BBT Cổng TTĐT Sở

Tài liệu đính kèm: 412.QD-SNNPTNT.pdf

Tin liên quan

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
50% 1
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2