Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Công bố công khai dự toán kinh phí phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021.

11/10/2021

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-SNNPTNT ngày 30/9/2021 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi về việc giao dự toán kinh phí để phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021.

Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 496/QĐ-SNNPTNT ngày 11/10/2021 về việc Công bố công khai dự toán kinh phí phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021.

Nội dung cụ thể Quyết định:

 

BBT Cổng TTĐT Sở

Tài liệu đính kèm: 496.QD-SNNPTNT.pdf

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
50% 1
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2