Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản năm 2024

25/03/2024 09:31    33

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Công văn số 1328/UBND-KTN chỉ đạo công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản năm 2024.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp tục triển khai hiệu quả Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trong lĩnh vực bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn các hình thức khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU) và tình trạng xâm phạm khu bảo tồn biển; các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 802/UBND-KTN ngày 19/02/2024 về việc thực hiện Quyết định số 76/QĐ-TTg ngày 18/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản đến năm 2030.

Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản vùng biển ven bờ và nghề cá thương phẩm của tỉnh Quảng Ngãi, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét giải pháp về quản lý bảo vệ, bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản theo quy định.

Thực hiện có hiệu quả Bản ghi nhớ hợp tác với Giáo hội Phật giáo tỉnh trong công tác phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản; huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản, phục hồi hệ sinh thái biển quan trọng như rạn san hô, thảm cỏ biển trong khu bảo tồn biển, các thủy vực.

Tổ chức triển khai các quy định về quản lý loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm. Hướng dẫn các địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện mô hình đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Tăng cường thanh tra, kiểm tra các hành vi vi phạm pháp luật trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo tồn biển.

Tiếp tục tổ chức tập huấn, thông tin tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho cộng đồng ngư dân, tạo sự thay đổi trong nhận thức về vị trí và vai trò của công tác bảo tồn biển, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Đồng thời, chỉ đạo Ban quan lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật liên quan đến công tác bảo tồn biển; không được giao mặt nước biển thuộc phạm vi quản lý của Khu bảo tồn biển cho các tổ chức, cá nhân để xây dựng các công trình phục vụ du lịch trái với các quy định của pháp luật. Xây dựng kế hoạch quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn; hoàn thiện việc thả phao ranh giới phân khu chức năng; tổng hợp danh mục các khu vực có hệ sinh thái biển cần phục hồi, khu vực có khả năng thả rạn nhân tạo để tái tạo, phục hồi môi trường sống cho các loài sinh vật biển, đặc biệt là nguồn lợi thủy sản. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức, triển khai hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra các hành vi vi phạm pháp luật trong Khu bảo tồn biển Lý Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 30/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản; chủ động nắm chắc tình hình, hoạt động của các đối tượng buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản.

Đồng thời, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tăng cường kiểm tra các hoạt động khai thác thủy sản tại các thủy vực nội địa, cảng cá, bến cá; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét, tham mưu việc bố trí kinh phí cho công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; đặc biệt, kinh phí hoạt động và cơ sở vật chất để Ban quan lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn triển khai các hoạt động quản lý hiệu quả, thực thi pháp luật tại Khu bảo tồn biển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai hiệu quả Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trong lĩnh vực bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn các hình thức khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định, tình trạng xâm phạm khu bảo tồn biển. Đồng thời, chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện Quyết định số 76/QĐ-TTg ngày 18/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng và tổ chức thực hiện các mô hình đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức cho cộng đồng ngư dân, tạo sự thay đổi trong nhận thức về vị trí và vai trò của công tác bảo tồn biển, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đối với toàn xã hội với các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, phù hợp với văn hóa của từng địa phương; đưa một số nội dung về bảo tồn biển, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản vào trường học.

BBT

Tài liệu đính kèm: 1328UB.signed.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hồ Trọng Phương - Trưởng Ban Biên tập Cổng TTĐT Sở