Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

BẢN TIN SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ NÔNG SẢN TRONG NƯỚC THÁNG 8 NĂM 2023

17/08/2023 13:47    109

Đây là Bản tin sản xuất và tiêu thụ nông sản trong nước tháng 8 năm 2023 do Ban Chỉ đạo phát triển thị trường nông sản (Bộ Nông nghiệp và PTNT) phát hành.

Chi tiết nội  xem tại đây.

Ban Biên tập

Tài liệu đính kèm: document (1).pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hồ Trọng Phương - Trưởng Ban Biên tập Cổng TTĐT Sở