Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Bản tin Nông nghiệp và PTNT số 59 - 2023

10/10/2023 19:45    124

Trong số này: Chuyển đối số hương tới nông thôn mới thông minh - Từ quan điểm của Nghị quyết 13-NQ/TU ngày 06/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số. Chương trình OCOP: Đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng. Nghĩa Hành đẩy mạnh công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng để nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hồ Trọng Phương - Trưởng Ban Biên tập Cổng TTĐT Sở