Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Ba Tơ chú trọng phát triển chăn nuôi nhằm nâng cao thu nhập cho người dân

09/11/2023 10:55    75

Là một trong năm huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về phát triển cây lâm nghiệp, nhưng huyện Ba Tơ cũng xác định chăn nuôi là một trong những thế mạnh của địa phương, ngành chăn nuôi giữ một vai trò, vị trí quan trọng trong sản xuất nông nghiệp cũng là hướng đi thoát nghèo bền vững ngay tại địa phương. Do đó, huyện đã hình thành mối liên kết giữa người chăn nuôi với các doanh nghiệp, tạo bước chuyển dịch trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

Tận dụng tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên, những năm gần đây, nhiều hộ dân là người đồng bào dân tộc thiểu số (Hre) huyện Ba Tơ đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững. Với lợi thế địa hình thuận lợi cho việc chăn nuôi, nhất là chăn nuôi gia súc, Cấp ủy, chính quyền các cấp ở huyện Ba Tơ luôn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tập trung phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo. Nhiều hộ dân trên địa bàn huyện đã mạnh dạn chuyển đổi từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi theo mô hình gia trại, trang trại. Nhờ vậy, hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện có cơ hội thoát nghèo, vươn lên làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương Ba Tơ. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện đạt trên 175.000 con. Trong đó, đàn trâu hơn 28.000 con, đàn bò trên 5.000 con, đàn heo trên 29.000 con, đàn gia cầm trên 111.000 con.

Tình hình dịch bệnh ở vật nuôi được kiểm soát tương đối tốt, mạng lưới thú y từ huyện đến cơ sở được tăng cường. Vì vậy, công tác phòng, chống dịch bệnh trong những năm qua có chuyển biến tích cực, đã kịp thời ngăn chặn các dịch bệnh nguy hiểm có hiệu quả. Cùng với đó là sự chủ động của người dân trong đầu tư con giống, áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong chăm sóc, nâng cao ý thức phòng, trị bệnh cho đàn vật nuôi. Đặc biệt là sự vào cuộc tích cực của ngành chức năng, chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi nên đến nay, hoạt động chăn nuôi trên địa bàn huyện Ba Tơ phát triển ổn định, người chăn nuôi mạnh dạn tái đàn theo hướng số lượng lớn.

Công tác chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và chăn nuôi được thực hiện đồng bộ, thường xuyên thông qua các lớp tập huấn, các mô hình trình diễn đã dần thay đổi tập quán chăn nuôi của người dân. Việc chuyển từ chăn nuôi gia súc thả rông sang chăn nuôi nhốt chuồng sử dụng thức ăn công nghiệp, thức ăn tinh bổ sung trong khẩu phần thức ăn chăn nuôi được áp dụng ngày càng tăng. Các chương trình nạc hóa đàn heo, thụ tinh nhân tạo đàn bò đạt kết quả cao. Các mô hình chăn nuôi vỗ béo bò, phát triển trồng cỏ để chăn nuôi bò nhốt chuồng được triển khai rộng khắp ở các xã, thị trấn bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế. Trong 9 tháng đầu năm 2023, ước tính sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt gần 3.083,9 tấn, đạt 85,6% kế hoạch huyện giao.

Phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa đã tạo cho người dân ở Ba Tơ phát triển kinh tế theo hướng mới, có hiệu quả, phá bỏ tập quán sản xuất lạc hậu như: Thả rông gia súc, chăn nuôi nhỏ lẻ, khép kín, tự sản, tự tiêu, thay vào đó là chăn nuôi tập trung theo quy mô trang trại, nuôi nhốt có sự đầu tư về thức ăn và theo dõi dịch bệnh. Tiêu biểu về phát triển chăn nuôi trâu, bò hàng hóa ở huyện Ba Tơ là xã Ba Thành, Ba Vinh, Ba Động và thị trấn Ba Tơ. Ở đây người dân thấy được hiệu quả thực tế từ chăn nuôi gia súc, có thể phát huy được thế mạnh của vùng nên đã kết hợp sự hỗ trợ của Nhà nước với nội lực của gia đình tập trung đầu tư vào phát triển chăn nuôi. Có những gia đình số lượng trâu, bò đã đạt đến hàng chục con, trị giá hàng trăm triệu đồng, một hộ nông dân ở một huyện miền núi như Ba Tơ mà có tài sản như vậy là tương đối lớn. Đó chính là điểm nhấn cho chăn nuôi hàng hóa ở Ba Tơ, góp phần xóa đói, giảm nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng trong nhân dân trên địa bàn.

Để ngành chăn nuôi tiếp tục phát triển theo hướng bền vững, huyện Ba Tơ tiếp tục triển khai nhiều chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi gắn với tiêu thụ sản phẩm theo mô hình chuỗi giá trị; ưu tiên hỗ trợ các trang trại, gia trại, hộ chăn nuôi có hợp đồng liên kết bao tiêu sản phẩm với các tổ chức, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc đổi mới hệ thống sản xuất cũng góp phần quan trọng để ngành chăn nuôi huyện nhà phát triển bền vững.

Nguyễn Thị Vân - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Ba Tơ

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hồ Trọng Phương - Trưởng Ban Biên tập Cổng TTĐT Sở