Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban quản lý rừng phòng hộ tỉnh Quảng Ngãi từ khi thành lập đến nay

10/06/2022

Sáng ngày 10/6, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị Sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban quản lý rừng phòng hộ tỉnh Quảng Ngãi kể từ khi thành lập đến tháng 5/2022. Đồng chí Hồ Trọng Phương, Giám đốc Sở chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan của tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện miền núi của tỉnh; các Phòng, đơn vị thuộc Sở có liên quan; lãnh đạo Ban, Trạm thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh.

Sau hơn 3 năm thành lập (đi vào hoạt động từ ngày 01/02/2019), Ban quản lý rừng phòng hộ tỉnh (Ban) được tổ chức có 3 lãnh đạo (Giám đốc và 02 Phó Giám đốc), 02 phòng chuyên môn và 06 Trạm Quản lý bảo vệ rừng; giảm được số lượng người làm công tác quản lý và bộ phận kế toán, văn thư, thủ quỹ so với trước. Ban được giao quản lý bảo vệ hơn 90.236 ha đất có rừng phòng hộ và 16.185 ha đất quy hoạch rừng phòng hộ. Hơn 3 năm qua, Ban đã tổ chức 3.258 đợt/51.387 lượt người tham gia tuần tra, truy quét, phát hiện 310 vụ phá rừng, 25 vụ phát luỗng, 286 vụ lấn chiếm đất. Công tác phát triển, giao khoán bảo vệ rừng, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng từng bước được quản lý, kiểm tra và giám sát chặt chẽ, hiệu quả hơn. Kế hoạch vốn đầu tư các hạng mục lâm sinh được công khai minh bạch, rõ ràng; chứng từ thanh toán chặt chẽ.

Bên cạnh những thuận lợi và kết quả đã đạt được, sau khi hợp nhất đi vào hoạt động đến nay, Ban cũng gặp rất nhiều khó khăn, tồn tại về kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động; mô hình giao khoán bảo vệ rừng chưa phát huy hiệu quả dẫn đến tình trạng lấn chiếm đất rừng phòng hộ, khai trái trái phép vẫn còn diễn ra; sự phối hợp giữa Ban với các ngành, các cấp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng chưa thực sự chặt chẽ, hiệu quả;...

Cuộc họp cũng ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp của lãnh đạo UBND các huyện miền núi, Hạt Kiểm lâm các huyện, Chi cục Kiểm lâm và nhất là chia sẻ của lãnh đạo Ban, các Trạm quản lý thuộc Ban về những kết quả đạt được, thuận lợi, khó khăn và giải pháp trong thời gian đến.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Hồ Trọng Phương, Giám đốc Sở ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao của tập thể lãnh đạo Ban, các Trạm quản lý và toàn thể viên chức, lao động của Ban. Đối với nhiệm vụ trong thời gian đến, Giám đốc Sở yêu cầu Ban tập trung giải quyết những tồn tại, hạn chế và khó khăn còn vướng mắc; những nội dung vượt tầm xử lý thì phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở báo cáo, tham mưu cho Sở trình cấp thẩm quyền giải quyết, nhất là những vấn đề liên quan đến kinh phí trả nợ công tác khoán bảo vệ rừng, đầu tư công, biên chế, cơ chế hoạt động cho các Trạm, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng,...Giám đốc Sở cũng kết luận và cho ý kiến thực hiện đối với một số nội dung, nhiệm vụ cụ thể của Ban.

 

Văn Hùng

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
50% 1
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2