Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Đại hội Chi đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT khóa XI, nhiệm kỳ 2022 – 2024

30/05/2022

Sáng ngày 28/5, Chi đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Đại hội Chi đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2022 – 2024. Đồng chí Hồ Trọng Phương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đến dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội có các đồng chí Phó Giám đốc Sở, các Phòng, đơn vị thuộc Sở; đại diện lãnh đạo Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi; nguyên Bí thư Chi đoàn/Đoàn Sở qua các thời kỳ và 42 đoàn viên Chi đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT.

Đại hội Chi đoàn Sở Nông và PTNT lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2024 là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ toàn Ngành. Đại hội đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Nông nghiệp và PTNT lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022; xác định mục tiêu, phương hướng công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 – 2024.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện của Đảng ủy, lãnh đạo Sở, Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Chi đoàn đã bám sát nhiệm vụ của Đoàn cấp trên giao, nhiệm vụ chính trị của ngành, vận động tập hợp ĐVTN tổ chức thực hiện toàn diện trên các mặt công tác đoàn. Công tác tư tưởng – tuyên truyền giáo dục được chú trọng; công tác xây dựng Đoàn ngày càng được củng cố, tích cực tham gia xây dựng Đảng. Các phong trào hành động cách mạng như xung kích phát triển kinh tế - xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được đẩy mạnh. Liên tục 05 năm liền (2017 – 2021), Chi đoàn được Đoàn cấp trên đánh giá xếp loại đơn vị hoàn thành xuất sắc.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Đại hội tập trung thảo luận đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2022 – 2024, phấn đấu đạt các chỉ tiêu cụ thể như: 100% VNTN được tham gia học tập các Nghị quyết của Đảng, Đoàn; hưởng ứng tham gia các hoạt động do Đoàn cấp trên phát động; 100% ĐVTN hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan, đơn vị; trong nhiệm kỳ thực hiện ít nhất 01 công tình hoặc phần việc thanh niên; hàng năm, Chi đoàn được xếp loại đơn vị xuất sắc;...

 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi đoàn Sở Nông và PTNT lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2024, gồm 05 đồng chí. Anh Nguyễn Danh, chuyên viên Phòng Tổ chức Cán bộ Sở được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi đoàn. Đại hội cũng đã bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên, gồm 02 đồng chí.

Văn Hùng

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
50% 1
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2