Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Đại hội Chi bộ II – Văn phòng Sở lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2025

19/07/2022

Chiều ngày 19/7, Chi bộ II – Văn phòng Sở tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Hồ Trọng Phương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đến dự và chỉ đạo đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ II – Văn phòng Sở đã lãnh đạo công chức, đảng viên phát huy tính chủ động, sáng tạo, làm tốt chức năng tham mưu, nghiên cứu, đề xuất với Lãnh đạo Sở và UBND tỉnh về cơ chế, chính sách, biện pháp thu hút các nguồn lực để đầu tư xây dựng và phát triển ngành Nông nghiệp và PTNT, góp phần thực hiện thắng lợi Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình trong các lĩnh vực thuỷ lợi, thuỷ sản, nông, lâm nghiệp theo đúng kế hoạch tiến độ và giải ngân hết nguồn vốn được giao thực hiện hằng năm; kiểm tra việc chấp hành có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của Nhà nước có liên quan đến các lĩnh vực ngành; tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phương pháp làm việc khoa học, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác...

Đại hội đã tập trung thảo luận, thống nhất đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới: Lãnh đạo đảng viên, công chức, viên chức xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, nội bộ đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; cam kết thực hiện học tập và làm theo tư tưỏng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025...

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội Chi bộ II – Văn phòng Sở lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã bầu ra Cấp ủy Chi bộ, gồm 05 đồng chí. Đồng chí Phan Văn Chu, Trường phòng Kế hoạch – Tài chính Sở được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Lê Thị Thanh Huyền, Phó Chánh Thanh tra Sở được bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Văn Hùng

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
50% 1
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2