Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Đại hội Chi bộ Chi cục Kiểm lâm, nhiệm kỳ 2022-2025

27/06/2022

Thực hiện Kế hoạch số 16-KH/ĐU ngày 27/5/2022 của Đảng uỷ Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở, nhiệm kỳ 2022-2025; chiều ngày 24/6, Chi bộ Chi cục Kiểm lâm tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2025 (đơn vị được Đảng ủy Sở chọn đại hội điểm rút kinh nghiệm). Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Võ Văn Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Sở Nông nghiệp và PTNT, đồng chí Nguyễn Quang Trung, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở, Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở, cùng toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ Chi cục Kiểm lâm và lãnh đạo Hạt Kiểm lâm các huyện.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ Chi cục Kiểm lâm đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; triển khai quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản của Đảng cho đảng viên, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên để có ý kiến đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định. Lãnh đạo tốt công tác xây dựng Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp uỷ và đảng viên. Lãnh đạo đảng viên, công chức, viên chức thực hiện có hiệu quả, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao của đơn vị; xây dựng tổ chức Công đoàn trong sạch vững mạnh, phát huy quyền làm chủ của công chức, viên chức, người lao động, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, văn nghệ, thể dục, thể thao…

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, tồn tại: Tình trạng cháy rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác, đốt than, vận chuyển lâm sản vẫn còn xảy ra; số liệu theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp độ chính xác chưa cao; tiến độ thực hiện một số dự án, quy hoạch còn chậm; cấp ủy viên chưa dành nhiều thời gian cho công tác Đảng do phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác; công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của công chức, viên chức và người lao động có nơi có lúc chưa kịp thời...

Chi bộ đã thảo luận, thống nhất đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới: Lãnh đạo đảng viên, công chức, viên chức xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, nội bộ đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức, gắn với đăng ký, cam kết thực hiện học tập và làm theo tư tưỏng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phấn đấu nâng độ che phủ rừng của tỉnh Quảng Ngãi đạt 52% vào năm 2025 theo tinh thần Nghị quyết XX của tỉnh Đảng bộ Quảng Ngãi đề ra; bảo vệ tốt diện tích rừng tự nhiên hiện có: 106.771,81 ha, hạn chế mức thấp nhất số vụ vi phạm và thiệt hại do các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh 4 vực Lâm nghiệp; không để xảy ra các điểm nóng về cháy rừng, phá rừng, khai thác, vận chuyển mua bán gỗ lâm sản trái phép trên địa bàn tỉnh...

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội Chi bộ Kiểm lâm lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã bầu ra Cấp ủy Chi bộ, gồm 07 đồng chí. Đồng chí Võ Duy Hưng, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 được Đại hội tiếp tục tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025; đồng chí Ngô Vĩnh Phong, phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 tiếp tục được bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Văn Hùng

Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
50% 1
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2