Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 356/GM-SNNPTNT Giấy mời về việc kiểm tra công tác sửa chữa thường xuyên tài sản cố định năm 2024 của Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Quảng Ngãi. 30-11-2023
2 355/GM-SNNPTNT Giấy mời họp thảo luận một số nội dung liên quan để triển khai tổ Hội nghị Sơ kết đánh giá kết quả thực hiện 2,5 năm cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Ngãi. 29-11-2023
3 354/GM-SNNPTNT Giấy mời làm việc với VTV8. 29-11-2023
4 353/GM-SNNPTNT Giấy mời làm việc với phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh. 29-11-2023
5 352/GM-HĐSK-SNNPTNT Giấy mời Họp Hội đồng sáng kiến xét các giải pháp đã có báo cáo trong năm 2023, 27-11-2023
6 351/GM-SNNPTNT Giấy mời làm việc với Đoàn khảo sát của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 27-11-2023
7 350/GM-SNNPTNT Giấy mời về việc kiểm tra hiện trường và họp góp ý hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Kè sạt lở bờ tả sông Phước Giang (đoạn từ Đập Suối Lớn đến cầu Long Mai). 27-11-2023
8 349/GM-SNNPTNT Giấy mời về việc kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình: Khắc phục hư hỏng, sạt lở bờ biển Tổ dân phố Thạnh Đức 1, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ. 27-11-2023
9 348/GM-SNNPTNT Giấy mời Họp giao ban Sở thường kỳ tháng 11 năm 2023. 24-11-2023
10 347/GM-SNNPTNT Giấy mời Hội nghị sơ kết sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2023, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2023 - 2024. 23-11-2023
11 346/GM-SNNPTNT Giấy mời làm việc với Đoàn công tác của Sở Nông - Lâm nghiệp tỉnh Champasak, Nước CHDCND Lào. 23-11-2023
12 345/GM-SNNPTNT Giấy mời kiểm tra hiện trường các cảng cá (Sa Huỳnh, Mỹ Á, Tịnh Hoà, Tịnh Kỳ và Lý Sơn). 22-11-2023
13 344/GM-SNNPTNT Giấy mời Hội nghị thực trạng cung ứng con giống, thức ăn, vật tư nuôi biển; truy xuất nguồn gốc sản phẩm và giải pháp phát triển bền vững nuôi biển Việt Nam. 22-11-2023
14 343/GM-SNNPTNT Giấy mời dự Hội nghị lãnh đạo Sở mở rộng để biểu quyết tự xếp loại đối với Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2023. 22-11-2023
15 342/GM-SNNPTNT Giấy mời về việc kiểm điểm, đánh giá đối với tập thể và cá nhân lãnh đạo Sở năm 2023. 21-11-2023
16 341/GM-SNNPTNT Giấy mời tham dự Tọa đàm kết nối thông tin về nhu cầu, thị hiếu và phổ biến quy định thị trường nông sản khu vực Trung Đông - Châu Phi. 20-11-2023
17 340/GM-SNNPTNT Giấy mời Hội nghị đánh giá kết quả triển khai công tác quản lý an toàn thực phẩm 10 tháng năm 2023 và phát triển thị trường nông sản. 16-11-2023
18 339/GM-SNNPTNT Giấy mời kiểm tra thực tế hiện trạng hạ lưu các sông: Trà Bồng, Trà Khúc, Vệ, Trà Câu và họp bàn một số nội dung liên quan theo Thông báo số 548/TB-UBND ngày 07/11/2023 của UBND tỉnh. 16-11-2023
19 338/GM-SNNPTNT Giấy mời họp báo cáo kết quả thực hiện các dự án, nhiệm vụ được giao và tình hình giải ngân vốn đầu tư công và vốn sự nghiệp đến ngày 15/11/2023;kế hoạch thực hiện đến ngày 31/12/2023. 16-11-2023
20 337/GM-SNNPTNT Giấy mời họp trực tuyến rà soát hoạt động dự án Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng với biến đổi khí hậu (ADB9). 15-11-2023
21 336/GM-SNNPTNT Giấy mời Hội nghị trực tuyến khoa học về đào tạo phát triển nguồn nhân lực Khoa học và Công nghệ ngành nông nghiệp và PTNT. 15-11-2023
22 335/GM-SNNPTNT Giấy mời họp trực tuyến Hội thảo lấy ý kiến góp ý "Đề án phát triển khoa học và ứng dụng, chuyển giao công nghệ thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp giai đoạn 2022-2030". 14-11-2023
23 334/GM-SNNPTNT Giấy mời họp góp ý hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống tiêu Suối Kinh, chống ngập úng xã Tịnh Thọ và KCN VSIP. 13-11-2023
24 333/GM-SNNPTNT Giấy mời kiểm tra thực tế hiện trạng hạ lưu các sông: Trà Bồng, Trà Khúc, Vệ, Trà Câu và họp bàn một số nội dung liên quan theo Thông báo số 548/TB-UBND ngày 07/11/2023 của UBND tỉnh. 10-11-2023
25 332/GM-SNNPTNT Giấy mời kiểm tra thực địa tại Bến cảng của Dự án Cơ sở đóng tàu, dịch vụ hậu cần và định cư nghề cá Gò Tây của Công ty TNHH Một thành viên 19/5. 10-11-2023
26 331/GM-SNNPTNT Giấy mời về việc thực hiện phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi và xem xét thống nhất vị trí điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi. 09-11-2023
27 330/GM-SNNPTNT Giấy mời dự Hội nghị triển khai Kế hoạch hành động quốc gia chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm theo hướng minh bạch - trách nhiệm - bền vững. 08-11-2023
28 329/GM-SNNPTNT Giấy mời làm việc với Văn phòng Sở để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 10 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 02 tháng cuối năm 2023. 08-11-2023
29 328/GM-SNNPTNT Giấy mời kiểm tra công tác quản lý chất lượng trong quá trình thi công xây dựng công trình: Sửa chữa, cứng hóa kênh N6-19 và Sửa chữa, khắc phục hư hỏng kênh N12-1 Thạch Nham. 08-11-2023
30 327/GM-SNNPTNT Giấy mời về việc họp lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 07-11-2023
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hồ Trọng Phương - Trưởng Ban Biên tập Cổng TTĐT Sở