Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 163/GM-SNNPTNT Giấy mời về việc cung cấp thông tin, tài liệu của Quy hoạch phòng, chống lũ và chỉnh trị sông Trà Khúc. 30-06-2022
2 162/GM-SNNPTNT Giấy mời Công bố Quyết định nghỉ công tác để thực hiện chế độ nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ đối với ông Đỗ Đức Sáu, Giám đốc Trung tâm Giống. 29-06-2022
3 161/GM-SNNPTNT Giấy mời về việc kiểm tra thực địa Cầu qua kênh Chính Bắc tại lý trình K19+700. 28-06-2022
4 160/GM-SNNPTNT Giấy mời về việc làm rõ cơ sở pháp lý điều chỉnh dự án Kè chống sạt lở bờ biển thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi. 28-06-2022
5 159/GM-SNNPTNT Giấy mời họp lãnh đạo Sở mở rộng. 27-06-2022
6 158/GM-SNNPTNT Giấy mời làm việc với Chi cục Chăn nuôi và Thú y về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2022. 27-06-2022
7 157/GM-SNNPTNT Giấy mời về việc tổ chức cuộc họp về công tác thủy lợi trên địa bàn tỉnh. 24-06-2022
8 156/GM-SNNPTNT Giấy mời họp thông qua dự thảo Kết luận Thanh tra tại Chi cục Thủy lợi. 21-06-2022
9 155/GM-SNNPTNT Giấy mời về việc thực hiện Phương án kỹ thuật nạo vét đất, cát bồi lấp trong công trình Tiêu úng, thoát lũ, chống sạt lở vùng hạ lưu sông Thoa. 20-06-2022
10 154/GM-SNNPTNT UBND tỉnh tổ chức công bố và trao Quyết định bổ nhiệm công chức giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT. 20-06-2022
11 153/GM-SNNPTNT Giấy mời kiểm tra, rà soát khu tưới của hạng mục công trình Trạm bơm Đức Minh thuộc Dự án Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Ngãi. 17-06-2022
12 152/GM-SNNPTNT Giấy mời Tham dự cuộc họp góp ý nội dung xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về đập, hồ chứa nước trên nền tảng WEBGIS thuộc Nhiệm vụ Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về đập, hồ chứa nước. 16-06-2022
13 151/GM-SNNPTNT Giấy mời về việc kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành để đưa vào sử dụng Công trình: Các tuyến đê biển huyện Lý Sơn (giai đoạn 1). 16-06-2022
14 150/GM-SNNPTNT Giấy mời tổ chức buổi Hội thảo lấy ý kiến và thống nhất để hoàn thiện dự thảo Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. 15-06-2022
15 149/GM-SNNPTNT Giấy mời họp bàn để xem xét, thống nhất điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau TKCS công trình: Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi (giai đoạn 2) thuộc Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8). 14-06-2022
16 148/GM-SNNPTNT Giấy mời về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ giao cho Sở Nông nghiệp Và PTNT tại Thông báo số 224/TB-UBND ngày 07/6/2022 13-06-2022
17 147/GM-SNNPTNT Giấy mời đi kiểm tra hiện trường vị trí dự kiến xây dựng Nhà máy điện sóng Lý Sơn 1 tại huyện đảo Lý Sơn. 10-06-2022
18 146/GM-SNNPTNT Giấy mời về việc kiểm tra hiện trường để giải quyết đề nghị của UBND huyện Nghĩa Hành. 09-06-2022
19 145/GM-SNNPTNT Giấy mời làm việc với Đoàn Kiểm toán nhà nước triển khai Kế hoạch Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thôn. 09-06-2022
20 144/GM-SNNPTNT Giấy mời về việc tham mưu tổ chức đi kiểm tra thực tế tàu cá tham gia khai thác hải sản vùng biển xa. 07-06-2022
21 143/GM-SNNPTNT Giấy mời họp để góp ý Quy định nội dung và mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 07-06-2022
22 142/GM-SNNPTNT Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức buổi làm việc với Văn phòng Sở để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm; triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. 06-06-2022
23 141/GM-SNNPTNT Giấy mời làm việc với Ban Quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi. 06-06-2022
24 140/GM-SNNPTNT Giấy mời làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi về trao đổi, tăng cường các hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. 06-06-2022
25 139/GM-SNNPTNT Hội nghị Sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban quản lý rừng phòng hộ tỉnh Quảng Ngãi kể từ khi thành lập đến tháng 5/2022. 06-06-2022
26 138/GM-SNNPTNT Giấy mời về việc giải quyết đề nghị của UBND huyện Lý Sơn trợ cấp tiền mua, vận chuyển nước ngọt và sạch theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ. 31-05-2022
27 137/GM-SNNPTNT Giấy mời về việc tham dự Hội nghị công tác chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản năm 2022. 30-05-2022
28 136/GM-SNNPTNT Giấy mời về việc mời kiểm tra, đánh giá hiện trạng trụ sở làm việc Hạt Kiểm lâm Bình Sơn. 30-05-2022
29 135/GM-SNNPTNT Giấy mời Dự hội nghị công bố Quyết định nghỉ công tác để thực hiện chế độ nghỉ hưu đối với ông Phùng Đình Tại, Chánh Văn phòng Sở. 30-05-2022
30 134/GM-SNNPTNT Giấy mời làm việc với Chi cục Phát triển nông thôn về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2022. 30-05-2022
Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
50% 1
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2