Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ I NĂM 2023 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

(Quyết định số 1575/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của UBND tỉnh; Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 Ban hành Chương trình công tác trọng tâm Tháng 02, 03 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

-------------------------------------------

 

STT

Danh mục nội dung

Lãnh đạo Sở

chỉ đạo

Đơn vị thực hiện

Thời gian

hoàn thành

1

Tham mưu chỉ đạo "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp xuân Quý Mão và gắn với thực hiện Đề án trồng 01 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ.

Giám đốc Sở

Hồ Trọng Phương

Chi cục Kiểm lâm

Tháng 01/2023

2

Tổ chức Tết trồng cây năm 2023 kết hợp Lễ vận động gây quỹ trồng cây xanh

Giám đốc Sở

Hồ Trọng Phương

Chi cục Kiểm lâm

Tháng 01/2023

3

Quy định mức hỗ trợ cụ thể thực hiện một dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở

Hồ Trọng Phương

Phòng Kế hoạch- Tài chính

Tháng 02/2023

4

Trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 – 2025.

Phó Giám đốc Sở

Nguyễn Quang Trung

Chi cục Trồng trọt và BVTV

Tháng 3/2023

5

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023.

Giám đốc Sở

Hồ Trọng Phương

 

Phó Giám đốc Sở

Từ Văn Tám

Văn phòng Điều phối CTMTQG xây dựng nông thôn mới

Tháng 3/2023

6

Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Giám đốc Sở

Hồ Trọng Phương

 

Phó Giám đốc Sở

Từ Văn Tám

Văn phòng Điều phối CTMTQG xây dựng nông thôn mới

Tháng 3/2023

7

Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Giám đốc Sở

Hồ Trọng Phương

Chi cục Kiểm lâm

Tháng 3/2023

8

Quyết định công bố hiện trạng rừng năm 2022.

Giám đốc Sở

Hồ Trọng Phương

Chi cục Kiểm lâm

Tháng 3/2023

9

Thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở

Hồ Trọng Phương

Chi cục Thủy sản

Tháng 3/2023

10

Chỉ đạo liên kết phát triển rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở

Hồ Trọng Phương

Chi cục Kiểm lâm

Tháng 3/2023

11

Thực hiện “Tháng tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi” đợt I/2023.

Phó Giám đốc Sở

Nguyễn Quang Trung

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Tháng 3/2023

12

Phương án giá và giá tiêu thụ nước sạch các công trình Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn đang quản lý, sử dụng và khai thác.

Phó Giám đốc Sở

Võ Quốc Hùng

Trung tâm Nước sạch và VSMTNT

Tháng 3/2023

13

Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản năm 2023.

Phó Giám đốc Sở

Nguyễn Quang Trung

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Tháng 3/2023

14

Trình UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Sở, các Chi cục trực thuộc Sở.

Giám đốc Sở

Hồ Trọng Phương

Phòng Tổ chức cán bộ

Tháng 3/2023

 

 

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2023 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

(Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 30/3/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Chương trình công tác trọng tâm Quý II/2023 của UBND tỉnh; theo đó trong Chương trình công tác Quý II/2023 của UBND tỉnh)

-------------------------------------------

 

STT

Danh mục nội dung

Lãnh đạo Sở

chỉ đạo

Đơn vị thực hiện

Thời gian

hoàn thành

1

Chỉ thị tăng cường các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2023.

Giám đốc Sở

Hồ Trọng Phương

Chi cục Kiểm lâm

Tháng 4/2023

2

Phương án giá và giá tiêu thụ nước sạch các công trình Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn đang quản lý, sử dụng và khai thác.

Phó Giám đốc Sở

Võ Quốc Hùng

Chi cục Kiểm lâm

Ngày 28/4/2023

3

Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Giám đốc Sở

Hồ Trọng Phương

VP BCH PCTT TKCN tỉnh

Tháng 5/2023

4

Chỉ thị Phòng chống thiên tai năm 2023

Giám đốc Sở

Hồ Trọng Phương

VP BCH PCTT TKCN tỉnh

Tháng 5/2023

5

Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2023

Phó Giám đốc Sở

Nguyễn Quang Trung 

Chi cục Trồng trọt và BVTV

Tháng 5/2023

6

Trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của HĐND tỉnh về việc phân cấp thẩm quyền điều chuyển, cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng, thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Phó Giám đốc Sở

Võ Quốc Hùng

Chi cục Thủy lợi

Ngày 4/5/2023

7

Trình UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Sở, các Chi cục trực thuộc Sở.

Giám đốc Sở

Hồ Trọng Phương

Phòng Tổ chức cán bộ

Tháng 6/2023

8

Chủ trương duy tu bão dưỡng, nâng cấp Cảng cá Sông Trà Bồng đạt tiêu chuẩn loại II theo Luật Thủy sản năm 2017.

Giám đốc Sở

Hồ Trọng Phương

Chi cục Thủy sản, BQL các cảng cá

Tháng 6/2023

9

Phê duyệt chủ trương lập dự án rà soát, phân định ranh giới trên bản đồ và thực địa (sau khi có chủ trương của HĐND tỉnh về chuyển loại rừng trên địa bàn tỉnh).

Giám đốc Sở

Hồ Trọng Phương

Chi cục Kiểm lâm

Tháng 6/2023

10

Điều chỉnh Đề án sáp nhập từ ngày thành lập Ban quản lý rừng phòng hộ tỉnh Quảng Ngãi cho đến nay

Giám đốc Sở

Hồ Trọng Phương

Phòng TCCB,

 BQL RPH     tỉnh

Tháng 6/2023

11

Quy chế tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn vốn do các tổ chức, cá nhân tài trợ phục vụ công tác bảo vệ phát triển rừng.

Giám đốc Sở

Hồ Trọng Phương

QBV và PTR

Tháng 6/2023

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hồ Trọng Phương - Trưởng Ban Biên tập Cổng TTĐT Sở