Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ I NĂM 2024 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

(Quyết định số 1440/QĐ-UBND ngày 26/12/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về ban hành Chương trình công tác

trọng tâm năm 2024 của UBND tỉnh)

-------------------------------------------

STT

Danh mục nội dung

Lãnh đạo Sở

chỉ đạo

Đơn vị

thực hiện

Thời gian

hoàn thành

1

Sắp xếp lại tổ chức các phòng, chi cục trực thuộc Sở theo Quy định chức năng, nhiệm vụ mới của Sở; trình UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của các Chi cục trực thuộc Sở

Giám đốc Sở

Hồ Trọng Phương

Phòng Tổ chức cán bộ Sở

Tháng 3/2024

2

Chỉ đạo triển khai tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm đợt I/2024 để phòng chống dịch sau Tết Nguyên đán

Phó Giám đốc Sở

Nguyễn Quang Trung

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Tháng 3/2024

3

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi năm 2024

Giám đốc Sở

Hồ Trọng Phương

 

Phó Giám đốc Sở

Từ Văn Tám

Văn phòng Điều phối CTMTQG xây dựng nông thôn mới

Tháng 3/2024

4

Chỉ đạo tổ chức "Tết trồng cây" và tăng cường công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, bảo tồn đa dạng sinh học ngay từ đầu năm 2024

Giám đốc Sở

Hồ Trọng Phương

Chi cục

Kiểm lâm

Tháng 01/2024

5

Triển khai Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2024

Phó Giám đốc Sở

Nguyễn Quang Trung

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Tháng 01/2024

6

Chỉ đạo thành lập Khu dự trữ thiên nhiên tây Ba Tơ thuộc Phương án bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học; khai thác sử dụng tài nguyên; phòng chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh

Giám đốc Sở

Hồ Trọng Phương

Chi cục

Kiểm lâm

Tháng 02/2024

7

Công bố hiện trạng rừng tỉnh Quảng Ngãi năm 2023

Giám đốc Sở

Hồ Trọng Phương

Chi cục

Kiểm lâm

Tháng 02/2024

8

Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Quy định Mức vốn đối ứng từ ngân sách địa phương; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn vốn và mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Giám đốc Sở

Hồ Trọng Phương

 

Phó Giám đốc Sở

Từ Văn Tám

Văn phòng Điều phối CTMTQG xây dựng nông thôn mới

Tháng 3/2024

9

Kế hoạch thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng năm 2024

Giám đốc Sở

Hồ Trọng Phương

Chi cục

Kiểm lâm

Tháng 3/2024

10

Kế hoạch diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng cấp tỉnh năm 2024

Giám đốc Sở

Hồ Trọng Phương

Chi cục

Kiểm lâm

Tháng 3/2024

11

Khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023

Giám đốc Sở

Hồ Trọng Phương

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN

Tháng 3/2024

12

Ban hành Quyết định danh mục công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đủ điều kiện để thanh lý (công trình bị mất, bị hủy hoại, không hoạt động)

Phó Giám đốc Sở

Võ Quốc Hùng

Chi cục Thủy lợi

Tháng 3/2024

13

Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2024

Phó Giám đốc Sở

Nguyễn Đức Bình

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và TS

Tháng 3/2024

14

Kế hoạch Quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn giai đoạn 2024-2028

Phó Giám đốc Sở

Nguyễn Đức Bình

BQL Khu bảo tồn biển Lý Sơn

Tháng 3/2024

 
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hồ Trọng Phương - Trưởng Ban Biên tập Cổng TTĐT Sở