Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

STT Ký hiệu Nội dung Từ ngày - Đến ngày Tên đơn vị Tên tiến độ Kết quả thực hiện
1 1980/UBND-KTN V/v triển khai thực hiện Đề án phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 19/04/2024 - 30/05/2024 Chi cục Trồng trọt và BVTV Đang thực hiện
2 1977/UBND-KTN V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai 19/04/2024 - 19/06/2024 Chi cục Thủy lợi Đang thực hiện
3 1982/UBND-KTN V/v tham mưu thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư 19/04/2024 - 09/05/2024 Chi cục Thủy sản Đang thực hiện
4 1936/UBND-TTHC V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính và xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính 17/04/2024 - 24/04/2024 Văn phòng Sở Đang thực hiện
5 1917/UBND-KGVX V/v nội dung phỏng vấn của phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam 17/04/2024 - 17/04/2024 Văn phòng nông thôn mới Hoàn thành 1538/SNNPTNT-NTM ngày 17/4/2024 Về việc chuẩn bị nội dung trả lời phảng vấn của phóng viên Đài truyền hình Việt Nam.
6 1924/UBND-KTN V/v dự án Cải tạo, nâng cấp kênh chính Bắc và kênh B7, hệ thống kênh thuỷ lợi Thạch Nham 17/04/2024 - 14/05/2024 Chi cục Thủy lợi Đang thực hiện
7 1889/UBND-KTN V/v tổ chức thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 01/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn 16/04/2024 - 19/04/2024 Chi cục Thủy lợi Hoàn thành 1577/BC-SNNPTNT ngày 19/4/2024 Báo cáo Thực hiện tham mưu theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1889/UBND-KTN ngày 16/4/2024.
8 1908/UBND-KTN V/v chuẩn bị nội dung tham luận của Thường trực Tỉnh ủy 16/04/2024 - 17/04/2024 Chi cục Thủy sản Hoàn thành 1537/SNNPTNT-TS ngày 17/4/2024 Về việc tham mưu nội dung tham luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư.
9 1892/UBND-KTN V/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn 16/04/2024 - 04/05/2024 Chi cục Thủy lợi Đang thực hiện
10 1888/UBND-KTN V/v rà soát các nội dung liên quan đến dự án Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng với BĐKH (ADB9) 16/04/2024 - 29/04/2024 Phòng Kế hoạch - Tài chính Đang thực hiện
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hồ Trọng Phương - Trưởng Ban Biên tập Cổng TTĐT Sở