Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 1581/SNNPTNT-VP Về việc rà soát, đánh giá kết quả cung cấp, khai thác dữ liệu các phân hệ chức năng trên Trung tâm IOC tỉnh. 19-04-2024
2 1580/SNNPTNT-VP Về việc triển khai số hóa kết quả giải quyết của thủ tục hành chính còn hiệu lực. 19-04-2024
3 1579/SNNPTNT-KHTC Về việc giải trình dự thảo Kết luận của Kiểm toán Nhà nước các dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước huyện Bình Sơn và Sơn Tịnh thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. 19-04-2024
4 1578/SNNPTNT-KHTC Về việc điều chỉnh kinh phí sự nghiệp năm 2022, 2023 đã hết nhiệm vụ chi chuyển sang năm 2024 để tiếp tục bố trí thực hiện và hoàn trả ngân sách thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. 19-04-2024
5 1577/BC-SNNPTNT Báo cáo Thực hiện tham mưu theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1889/UBND-KTN ngày 16/4/2024. 19-04-2024
6 1576/SNNPTNT-TS Về việc kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm chống khai thác thủy sản bất hợp pháp. 19-04-2024
7 1575/SNNPTNT-TS Về việc tham mưu báo cáo kết quả thực hiện một số nội dung chống khai thác IUU và chuẩn bị báo cáo tiến độ phục vụ Đoàn thanh tra lần thứ 5 của EC. 19-04-2024
8 1574/SNNPTNT-KHTC Về việc thông tin hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng kinh phí chi thường xuyên vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2023. 19-04-2024
9 1573/SNNPTNT-TL Về việc góp ý Dự thảo Quyết định cấp phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi. 19-04-2024
10 1572/SNNPTNT-KHTC Về việc ý kiến về việc ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 29/6/2012 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Điều lệ Khu công nghiệp Tịnh Phong và Khu công nghiệp Quảng Phú, tỉnh Quảng Ngãi. 19-04-2024
11 1571/SNNPTNT-KHTC Về việc báo cáo thông tin kết quả hoạt động khắc phục bom mìn, vật nổ sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010-2023. 19-04-2024
12 1570/SNNPTNT-KL Về việc tham mưu ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-CP ngày 14/3/2024 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 19-04-2024
13 1569/SNNPTNT-VP Về việc báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 25/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp. 19-04-2024
14 1568/SNNPTNT-VP Về việc tập trung triển khai thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh liên quan đến việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh. 19-04-2024
15 1567/SNNPTNT-KHTC Về việc thẩm tra dự toán chi phí thực hiện nâng cao năng lực thực hiện Chương trình thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024 của Chi cục Phát triển nông thôn Quảng Ngãi. 19-04-2024
16 1566/TB-ĐKT Thông báo về việc thay đổi thời gian kiểm tra công tác PCCCR. 19-04-2024
17 1565/TB-SNNPTNT Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng: Kè chống sạt lở bờ sông Vệ, đoạn qua xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức (Xóm A, xã Đức Lợi). 19-04-2024
18 1564/SNNPTNT-TL Về việc bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ cập nhật Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá nước sạch nông thôn năm 2024. 19-04-2024
19 1563/SNNPTNT-TCCB Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về Phụ nữ, hòa bình và an ninh trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2024-2030. 19-04-2024
20 1562/SNNPTNT-TL Về việc phúc đáp Công văn số 1033/BQL-VP ngày 16/4/2024 của BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi về việc phối hợp chuẩn bị nội dung phục vụ cuộc họp. 19-04-2024
21 1561/SNNPTNT-TS Về việc góp ý Dự thảo Thông tư ban hành và Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24m trở lên. 19-04-2024
22 1560/BC-SNNPTNT Báo cáo Kết quả công tác quản lý chất lượng, ATTP, chế biến và phát triển thị trường nông, lâm, thủy sản tháng 4 năm 2024. 19-04-2024
23 1559/SNNPTNT-KHTC Về việc mua sắm máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến của Chi cục Thủy sản Quảng Ngãi. 19-04-2024
24 1558/TB-SNNPTNT Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2024 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi. 19-04-2024
25 1557/TB-SNNPTNT Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức cuộc họp. 19-04-2024
26 1556/SNNPTNT-VP Về việc tham mưu công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT. 19-04-2024
27 1555/TB-SNNPTNT Thông báo về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2024 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Ngãi. 19-04-2024
28 1554/SNNPTNT-TCCB Về việc góp ý điều chỉnh Đề án "Xác định Chỉ số CCHC của các sở, ban ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi" giai đoạn 2023 - 2030 và hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC. 19-04-2024
29 1553/TTr-SNNPTNT Tờ trình về việc đề nghị ban hành Kế hoạch diệt chuột bảo vệ sản xuất trồng trọt năm 2025. 19-04-2024
30 1552/BC-SNNPTNT Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý về dự thảo Kế hoạch diệt chuột bảo vệ sản xuất trồng trọt năm 2025. 19-04-2024
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hồ Trọng Phương - Trưởng Ban Biên tập Cổng TTĐT Sở