Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Phụ nữ với Sở hữu trí tuệ - Thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Phụ nữ với Sở hữu trí tuệ - Thúc đẩy đổi mới sáng tạo

08:48 21/04/2023

Trải qua nhiều thế hệ, phụ nữ đã định hình thế giới của chúng ta bằng sự khéo léo và sáng tạo của mình.
Dự báo cháy rừng đang ở cấp V

Dự báo cháy rừng đang ở cấp V

08:37 21/04/2023

Tình hình nắng nóng kéo dài, thời tiết khô hanh, nhiệt độ tăng cao đang đẩy nguy cơ xảy ra cháy rừng trên địa bàn tỉnh là rất lớn.
Bản tin Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 54

Bản tin Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 54

00:00 30/06/2022

Trong số này: Nhiệm vụ vông tác phòng chống thiên tai năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Giải pháp triển khai kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp và phát triển nông thôn bền vững tỉnh. Ngành Nông nghiệp và PTNT phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022.

 

Bản tin Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 53

Bản tin Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 53

00:00 30/03/2022

Trong số này: Những nét mới trong kế hoạch cơ cấu lại Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến năm 2025; Các giải pháp phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi năm 2022; Mục tiêu và giải pháp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh.
Tăng cường các hoạt động tuyên truyền Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

13:32 08/12/2021

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 6536/UBND-KTN ngày 02/12/2021 về việc tăng cường các hoạt động tuyên truyền về Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Nhằm triển khai có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền về Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính đề nghị các sở, ngành và các địa phương phối hợp triển khai một số nội dung sau:

Phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

10:13 07/12/2021

Để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trong thời gian tới; đồng thời, thực hiện đề xuất của Bộ Công an tại Báo cáo số 1378/BC-BCA-CSHS, ngày 18/10/2021 về kết quả năm thứ hai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg, ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” (Viết tắt là Chỉ thị số 12/CT-TTg), Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung công tác trọng tâm sau:
Chấn chỉnh công tác tuyên truyền trực quan trên địa bàn tỉnh

Chấn chỉnh công tác tuyên truyền trực quan trên địa bàn tỉnh

10:56 17/11/2021

Ngày 17/11/2021, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Công văn số 6199/UBND-KGVX về việc chấn chỉnh công tác tuyên truyền trực quan trên địa bàn tỉnh
Hướng dẫn làm việc, tiếp xúc với nhà báo, phóng viên và cung cấp, xử lý thông tin báo chí

Hướng dẫn làm việc, tiếp xúc với nhà báo, phóng viên và cung cấp, xử lý thông tin báo chí

13:42 01/11/2021

Theo Công văn số 1446/STTTT ngày 01/11/2021 về việc Hướng dẫn làm việc, tiếp xúc với nhà báo, phóng viên và cung cấp, xử lý thông tin báo chí
Hướng dẫn ứng dụng công nghệ trong xác nhận tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

Hướng dẫn ứng dụng công nghệ trong xác nhận tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

09:59 21/09/2021

Thực hiện Thông báo số 458/TB-UBND ngày 20/9/2021 về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi,

Theo Công văn số 1207/STTTT ngày 21/9/2021 về việc tuyên truyền hướng dẫn việc ứng dụng công nghệ trong nhận diện tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19.

Quyết định Áp dụng biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Quyết định Áp dụng biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10:06 13/09/2021

Ngày 13/9/2021, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 1407/QĐ-UBND về việc Áp dụng biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hồ Trọng Phương - Trưởng Ban Biên tập Cổng TTĐT Sở