Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Kết luận thanh tra Về việc quản lý sử dụng ngân sách, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn.

Kết luận thanh tra Về việc quản lý sử dụng ngân sách, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn.

16:41 10/09/2021

Thực hiện Quyết định số 252/QĐ-SNNPTNT ngày 16/6/2021 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ngãi về Thanh tra việc quản lý sử dụng ngân sách, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi từ ngày 22/6/2021 đến ngày 07/9/2021 Đoàn Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ngãi đã tiến hành thanh tra tại Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn

Kết luận Thanh tra việc sử dụng kinh phí ngân sách đặt hàng trong 02 năm 2019-2020 tại Trung tâm Giống tỉnh Quảng Ngãi.

Kết luận Thanh tra việc sử dụng kinh phí ngân sách đặt hàng trong 02 năm 2019-2020 tại Trung tâm Giống tỉnh Quảng Ngãi.

16:48 28/05/2021

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010; Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Quyết định Điều chỉnh giảm đối tượng thanh tra năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi.

Quyết định Điều chỉnh giảm đối tượng thanh tra năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi.

10:09 18/01/2021

Ngày 18/01/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 32/QĐ-SNNPTNT về việc Điều chỉnh giảm đối tượng thanh tra năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi.
Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021 của ngành Nông nghiệp và PTNT Quảng Ngãi.

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021 của ngành Nông nghiệp và PTNT Quảng Ngãi.

09:33 17/12/2020

Ngày 17/12/2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 751/QĐ-SNNPTNT về việc Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021 của ngành Nông nghiệp và PTNT ​Quảng Ngãi. 
Quyết định Điều chỉnh giảm cuộc thanh tra năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi.

Quyết định Điều chỉnh giảm cuộc thanh tra năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi.

15:17 01/09/2020

Ngày 01/09/2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 477/QĐ-SNNPTNT về việc Điều chỉnh giảm cuộc thanh tra năm 2020. 
Quyết định Điều chỉnh giảm đối tượng thanh tra năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi.

Quyết định Điều chỉnh giảm đối tượng thanh tra năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi.

02:08 20/02/2020

Ngày 20/02/2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 87/QĐ-SNNPTNT về việc Điều chỉnh giảm đối tượng thanh tra năm 2020. Nội dung Quyết định như sau:87.QD-SNNPTNT.signed.pdf​
Báo cáo Tình hình xử phạt vi phạm hành chính trong công tác thanh tra chuyên ngành ATTP năm 2019.

Báo cáo Tình hình xử phạt vi phạm hành chính trong công tác thanh tra chuyên ngành ATTP năm 2019.

07:47 06/12/2019

Báo cáo Tình hình xử phạt vi phạm hành chính trong công tác thanh tra chuyên ngành ATTP năm 2019. Số liệu từ ngày 01/01/2019 đến 30/11/2019). 787.BC-CCQL.pdf ​
Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020 của ngành Nông nghiệp và PTNT Quảng Ngãi.

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020 của ngành Nông nghiệp và PTNT Quảng Ngãi.

08:28 02/12/2019

Ngày 02/12/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 832/QĐ-SNNPTNT về việc Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020 của ngành Nông nghiệp và PTNT ​Quảng Ngãi. Toàn văn Kế hoạch như sau:832.QĐ-SNNPTNT.signed.pdf
Biểu Tổng hợp các đơn vị bị xử phạt hành chính thuộc lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y năm 2019.

Biểu Tổng hợp các đơn vị bị xử phạt hành chính thuộc lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y năm 2019.

07:44 28/11/2019

Biểu Tổng hợp các đơn vị bị xử phạt hành chính thuộc lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y năm 2019. ​
Bảng tổng hợp các tổ chức và cá nhận bị xử phạt vi phạm hành chính trong năm 2019.

Bảng tổng hợp các tổ chức và cá nhận bị xử phạt vi phạm hành chính trong năm 2019.

04:06 11/11/2019

Bảng tổng hợp các tổ chức và cá nhận bị xử phạt vi phạm hành chính trong năm 2019.Tong hop xu phat VPHC 2019 (Chi cuc TTr-BVTV).pdf​
Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
50% 1
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1167

Tổng số lượt xem: 262149