Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Kết luận Thanh tra trách nhiệm về thực hiện công vụ trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ hành chính công cho cá nhân, tổ chức.

Kết luận Thanh tra trách nhiệm về thực hiện công vụ trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ hành chính công cho cá nhân, tổ chức.

06:54 13/03/2024

Kết luận Thanh tra trách nhiệm về thực hiện công vụ trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ hành chính công cho cá nhân, tổ chức.
Kết luận Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2023-2024.

Kết luận Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2023-2024.

06:50 15/01/2024

Kết luận Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2023-2024.
Kết luận Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Trung tâm Giống tỉnh Quảng Ngãi.

Kết luận Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Trung tâm Giống tỉnh Quảng Ngãi.

00:00 28/12/2023

Kết luận Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Trung tâm Giống tỉnh Quảng Ngãi.
Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thanh tra của tỉnh năm 2024

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thanh tra của tỉnh năm 2024

00:00 19/12/2023

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thanh tra của tỉnh năm 2024
Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra năm 2024 của các Chi cục thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra năm 2024 của các Chi cục thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

00:00 13/12/2023

Căn cứ Điều 6 Luật Thanh tra ngày 14 tháng 11 năm 2022;

Căn cứ Công văn số 1029/TTT-NV4 ngày 30/10/2023 của Thanh tra tỉnh về hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở.

Kết luận Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng, ATTP các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi -Cuộc 3 năm 2023.

Kết luận Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng, ATTP các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi -Cuộc 3 năm 2023.

14:06 18/07/2023

Thực hiện Quyết định số 165/QĐ-QLCL  ngày 19/5/2023của Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản Quảng Ngãi thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng, ATTP của các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi - Cuộc 3 năm 2023, Đoàn thanh tra chuyên ngành ATTP đã tiến hành thanh tra 30 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất, vụ Hè Thu năm 2023.

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất, vụ Hè Thu năm 2023.

14:10 13/07/2023

Thực hiện Quyết định thanh tra số 281/QĐ-SNNPTNT ngày 26/4/2023 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ngãi về thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, phục vụ sản xuất vụ Hè Thu 2023 tại một số tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Kết luận thanh tra việc thực hiện chương trình, dự án, nhiệm vụ khuyến nông; Công tác phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Khuyến nông.

Kết luận thanh tra việc thực hiện chương trình, dự án, nhiệm vụ khuyến nông; Công tác phòng, chống tham nhũng tại Trung tâm Khuyến nông.

15:41 26/05/2023

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010; Xét Báo cáo số 54/BC-TTr ngày 19/5/2023 của Trưởng Đoàn Thanh tra,

 

Kết luận nội dung tố cáo Đối với ông Nguyễn Thế Vĩnh - Phó chi cục Trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV.

Kết luận nội dung tố cáo Đối với ông Nguyễn Thế Vĩnh - Phó chi cục Trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV.

16:58 17/02/2023

Ngày 12/01/2023 Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 15/QĐ-SNNPTNT về việc thụ lý tố cáo đối với ông Nguyễn Thế Vĩnh - Phó Chi cục Trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Ngãi.
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hồ Trọng Phương - Trưởng Ban Biên tập Cổng TTĐT Sở