Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Công khai kết quả giải quyết TTHC lĩnh vực trồng trọt và BVTV Quý I/2024.

Công khai kết quả giải quyết TTHC lĩnh vực trồng trọt và BVTV Quý I/2024.

14:26 03/04/2024

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 13, khoản 2 Điều 26 Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón; Điểm đ khoản 6 Điều 1 của Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/03/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 về Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Công khai kết quả giải quyết TTHC lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản năm 2023 thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục Trồng trọt và BVTV

Công khai kết quả giải quyết TTHC lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản năm 2023 thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục Trồng trọt và BVTV

19:35 03/01/2024

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 22 Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Công khai kết quả giải quyết TTHC lĩnh vực trồng trọt và BVTV Quý IV/2023.

Công khai kết quả giải quyết TTHC lĩnh vực trồng trọt và BVTV Quý IV/2023.

19:32 03/01/2024

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 13, khoản 2 Điều 26 Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón; Điểm b khoản 4 của Điều 17 của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 về Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.
Danh sách các tổ chức, cá nhân buôn bán giống cây trồng trên địa bàn tỉnh

Danh sách các tổ chức, cá nhân buôn bán giống cây trồng trên địa bàn tỉnh

19:22 27/11/2023

Thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác.

 

 
Danh sách các tổ chức, cá nhân buôn bán giống cây trồng trên địa bàn tỉnh

Danh sách các tổ chức, cá nhân buôn bán giống cây trồng trên địa bàn tỉnh

18:41 16/11/2023

Thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác.
Danh sách các tổ chức, cá nhân buôn bán giống cây trồng trên địa bàn tỉnh (cập nhật đến ngày 09/11/2023)

Danh sách các tổ chức, cá nhân buôn bán giống cây trồng trên địa bàn tỉnh (cập nhật đến ngày 09/11/2023)

16:14 09/11/2023

Thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác.
Danh sách các tổ chức, cá nhân buôn bán giống cây trồng trên địa bàn tỉnh

Danh sách các tổ chức, cá nhân buôn bán giống cây trồng trên địa bàn tỉnh

09:10 27/10/2023

Thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác.
Công khai kết quả giải quyết TTHC cho các tổ chức, cá nhân lĩnh vực phân bón Quý III/2023

Công khai kết quả giải quyết TTHC cho các tổ chức, cá nhân lĩnh vực phân bón Quý III/2023

14:02 09/10/2023

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 13, khoản 2 Điều 26 Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón; Điểm b khoản 4 của Điều 17 của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 về Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

 

Danh sách các tổ chức, cá nhân buôn bán giống cây trồng trên địa bàn tỉnh

Danh sách các tổ chức, cá nhân buôn bán giống cây trồng trên địa bàn tỉnh

11:12 21/08/2023

Thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác.

Kết luận về việc thanh tra định kỳ việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trong canh tác và an toàn thực phẩm.

Kết luận về việc thanh tra định kỳ việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trong canh tác và an toàn thực phẩm.

09:24 10/08/2023

Thực hiện Quyết định số 57/QĐ-TTBVTV ngày 22/5/2023 của Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về việc thanh tra định kỳ việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trong canh tác và an toàn thực phẩm. Từ ngày 22/5/2023 đến ngày 21/6/2023, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp trong canh tác và an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch đã được phê duyệt. Quá trình thanh tra đoàn đã làm việc với chủ cơ sở và tiến hành kiểm tra, xác minh trực tiếp các nội dung.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hồ Trọng Phương - Trưởng Ban Biên tập Cổng TTĐT Sở