Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Danh sách các tổ chức, cá nhân buôn bán giống cây trồng trên địa bàn tỉnh

Danh sách các tổ chức, cá nhân buôn bán giống cây trồng trên địa bàn tỉnh

18:41 16/11/2023

Thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác.
Danh sách các tổ chức, cá nhân buôn bán giống cây trồng trên địa bàn tỉnh (cập nhật đến ngày 09/11/2023)

Danh sách các tổ chức, cá nhân buôn bán giống cây trồng trên địa bàn tỉnh (cập nhật đến ngày 09/11/2023)

16:14 09/11/2023

Thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác.
Danh sách các tổ chức, cá nhân buôn bán giống cây trồng trên địa bàn tỉnh

Danh sách các tổ chức, cá nhân buôn bán giống cây trồng trên địa bàn tỉnh

09:10 27/10/2023

Thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác.
Công khai kết quả giải quyết TTHC cho các tổ chức, cá nhân lĩnh vực phân bón Quý III/2023

Công khai kết quả giải quyết TTHC cho các tổ chức, cá nhân lĩnh vực phân bón Quý III/2023

14:02 09/10/2023

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 13, khoản 2 Điều 26 Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón; Điểm b khoản 4 của Điều 17 của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 về Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

 

Danh sách các tổ chức, cá nhân buôn bán giống cây trồng trên địa bàn tỉnh

Danh sách các tổ chức, cá nhân buôn bán giống cây trồng trên địa bàn tỉnh

11:12 21/08/2023

Thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác.

Kết luận về việc thanh tra định kỳ việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trong canh tác và an toàn thực phẩm.

Kết luận về việc thanh tra định kỳ việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trong canh tác và an toàn thực phẩm.

09:24 10/08/2023

Thực hiện Quyết định số 57/QĐ-TTBVTV ngày 22/5/2023 của Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về việc thanh tra định kỳ việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trong canh tác và an toàn thực phẩm. Từ ngày 22/5/2023 đến ngày 21/6/2023, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp trong canh tác và an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch đã được phê duyệt. Quá trình thanh tra đoàn đã làm việc với chủ cơ sở và tiến hành kiểm tra, xác minh trực tiếp các nội dung.

Công khai kết quả giải quyết TTHC cho các tổ chức, cá nhân lĩnh vực phân bón Quý II/2023

Công khai kết quả giải quyết TTHC cho các tổ chức, cá nhân lĩnh vực phân bón Quý II/2023

13:54 13/07/2023

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 13, khoản 2 Điều 26 Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón; Điểm b khoản 4 của Điều 17 của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 về Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

 

 
Công khai kết quả giải quyết TTHC cho các tổ chức, cá nhân

Công khai kết quả giải quyết TTHC cho các tổ chức, cá nhân

15:02 18/01/2023

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 13, khoản 2 Điều 26 Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón; Điểm b khoản 4 của Điều 17 của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 về Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.
Kết luận thanh tra Về việc thanh tra định kỳ việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trong canh tác.

Kết luận thanh tra Về việc thanh tra định kỳ việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trong canh tác.

14:13 08/12/2022

Thực hiện Quyết định số 120/QĐ-TTBVTV  ngày  26/9/2022 của Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Quảng Ngãi về việc thanh tra định kỳ việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trong canh tác. 

Công khai việc xử phạt đối với cá nhân vi phạm hành chính về buôn bán hàng giả về giá trị công dụng, sử dụng.

Công khai việc xử phạt đối với cá nhân vi phạm hành chính về buôn bán hàng giả về giá trị công dụng, sử dụng.

10:00 30/11/2022

Căn cứ điều 72 Luật xử lý vi phạm hành chính

Căn cứ điều 18 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hồ Trọng Phương - Trưởng Ban Biên tập Cổng TTĐT Sở