Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

1. CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT TỈNH QUẢNG NGÃI
- Địa chỉ : 197 Bích Khê, Phường Nghĩa Chánh - Thành phố Quảng Ngãi
- Số điện thoại :0255-3823862
- Số Fax :0255-3823862
- Địa chỉ Email: ccttbvtv-snn@quangngai.gov.vn
 
 - Lãnh đạo đơn vị:
* Ông: Phạm Bá - Chi cục trưởng
- Điện thoại : 0255-3826817
- Số di động: 0905994789
 
* Ông: Nguyễn Thế Vĩnh - Phó Chi cục trưởng
- Điện thoại : 0255-
- Số di động: 0982974727
- Email: ntvinh-snn@quangngai.gov.vn
 
 
2. CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y TỈNH QUẢNG NGÃI
- Địa chỉ : 176 Hùng Vương- Thành phố Quảng Ngãi
- Số điện thoại :0255-3819412
- Số Fax :0255-3711527
- Địa chỉ Email: cccnty-snn@quangngai.gov.vn
 
- Lãnh đạo đơn vị:
* Ông: Đỗ Văn Chung – Chi cục trưởng
- Điện thoại : 0255-3823268
 
* Ông: Nguyễn Văn Thuận- Phó Chi cục trưởng
- Điện thoại : 0255-3822551
 
 
 3. CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG NGÃI
- Địa chỉ: 293A Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
- Điện thoại liện hệ: 0255.3822631.
- Fax: 0255.3822631.
 
- Lãnh đạo đơn vị:
 * Ông Ngô Văn Hưng -  Chi cục trưởng
- Di động: 0905-062-259
 
 * Ông Nguyễn Đình Trung -  Phó Chi cục trưởng
- Di động: 0905-446-393
 
 
 4. CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH QUẢNG NGÃI
- Địa chỉ: Hẽm 173 Ngô Sỹ Liên, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
- Điện thoại liên hệ: 0255.3823541
- Fax: 0255.3823541
 
 - Lãnh đạo đơn vị:
+ Ông Phạm Duy Hưng - Chức vụ: Chi cục trưởng
- Điện thoại : 0255-3828536
- Di động: 0989391325
 
+ Ông: Nguyễn Khánh Ngọc - Phó Chi cục trưởng
- Di động: 0983447282
- Địa chỉ mail: nkngoc-snn@quangngai.gov.vn
 
+ Ông Ngô Vĩnh Phong - Chức vụ: Phó Chi cục trưởng
- Điện thoại : 0255-3826972
- Di động: 0914013225
 
 
5. CHI CỤC THỦY SẢN TỈNH QUẢNG NGÃI
- Địa chỉ: 41 Phạm Văn Đồng - TP Quảng Ngãi
- Điện thoại liên hệ: 0255.3715417
- Fax: 0255.3816302
 
 - Lãnh đạo đơn vị:
* Ông Nguyễn Văn Mười - Chi cục trưởng.
- Điện thoại: 0255.3822658
- Di động: 0914041681
 
* Ông Tạ Ngọc Thi - Phó Chi cục trưởng.
- Điện thoại: 0255.471264
- Di động: 0913498978
 
* Bà Đỗ Thị Thu Đông - Phó Chi cục trưởng
- Điện thoại: 0255.3717389
- Di động: 0914783784
 
 
6. CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN TỈNH QUẢNG NGÃI
- Địa chỉ: 243/1 Nguyễn Công Phương - TP Quảng Ngãi
- Điện thoại liên hệ: 0255.3713.131, 0255.3713.315
- Fax: 0255.3713.315
 
 - Lãnh đạo đơn vị:
 * Ông Đặng Tấn Thương -  Chức vụ: Phó Chi cục trưởng - Phụ trách Chi cục.
- Điện thoại: 0255.3713.132
- Di động: 0988.799.549
- Email: dtthuong-snn@quangngai.gov.vn
 
 
7. CHI CỤC THỦY LỢI TỈNH QUẢNG NGÃI 
- Địa chỉ: 21 Hai Bà Trưng - TP Quảng Ngãi
- Điện thoại liên hệ: 0255.3712.556.
- Fax: 0255.3825.488;  Máy trực: 0255.3712.556
 
- Lãnh đạo đơn vị:
*  Ông Võ Đoàn- Chức vụ: Chi cục trưởng.
- Điện thoại: 0255.3822243
- Di động: 0905681228
 
*  Ông Bùi Đức Thái- Chức vụ: Phó Chi cục trưởng
- Điện thoại: 0255.2210.911
- Di động: 0913532786
 
*  Ông Võ Anh Tùng- Chức vụ: Phó Chi cục trưởng
- Điện thoại: 
- Di động: 0944514953
- Email: vatung-snn@quangngai.gov.vn
 
II/ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP
 
 1. TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI
- Địa chỉ: 178 Hùng Vương, Thành phố Quảng Ngãi
- Điện thoại: 0255 -829956
 
- Lãnh đạo Trung tâm 
* Giám đốc: Nguyễn Đình Tuấn
- Điện thoại: 0255 -3824279
- Di động: 0914101253
 
* Phó Giám đốc: Nguyễn Ngọc Tài
- Điện thoại: 0255- 3823639
- Di động: 0984390339
 
* Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Dương Lộc
- Điện thoại: 
- Di động: 0946825552
 
 
2. TRUNG TÂM GIỐNG TỈNH QUẢNG NGÃI
- Địa chỉ: 293 Hùng Vương- Thành phố Quảng Ngãi
- Số điện thoại :0255-711639
- Địa chỉ Email: ttgqn-snn@quangngai.gov.vn
 
- Lãnh đạo đơn vị:
* Giám đốc: Ông Trịnh Lương Thơm
- Điện thoại : 0255-3823674.
- Di động :0914183463
  
* Phó Giám đốc: Ông Đào Tư Hiền
- Điện thoại di động: 0914026847
- Điện thoại cố định: 0255.3836197
 
 
3. TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN TỈNH ​QUẢNG NGÃI
- Địa chỉ: Nguyễn Văn Linh - Thành phố Quảng Ngãi
- Số điện thoại :0255-3822967
- Địa chỉ Email: ttnsvsmtnt-snn@quangngai.gov.vn
 
- Lãnh đạo đơn vị:
* Giám đốc: Ông: Lê Văn Minh
- Điện thoại : 0255-3829751
- Di đông: 0905-760-567
 
* Phó Giám đốc: Ông: Nguyễn Tài Trình
- Điện thoại : 0255-3829751
- Di đông: 0914011736
- Email: nttrinh-snn@quangngai.gov.vn
 
* Phó Giám đốc: Ông: Lê Hùng Sanh
- Điện thoại : 0255-
- Di đông: 0913427902
- Email: lhsanh-snn@quangngai.gov.vn
 
 
4. TRUNG TÂM TƯ VẤN NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH QUẢNG NGÃI
- Địa chỉ: 243/3 Nguyễn Công Phương, thành phố Quảng Ngãi.
- Điện thoại bàn: 0553815214
- Địa chỉ Email:  tttv-snn@quangngai.gov.vn
 
- Lãnh đạo đơn vị:
* Giám đốc: Ông Phan Văn Chu
- Di động: 0914027281
- Điện thoại bàn: 0255-3823694
 
 
 5. BAN QUẢN LÝ CÁC CẢNG CÁ TỈNH QUẢNG NGÃI
- Địa chỉ: số 41, đường Phạm Văn Đồng- TP Quảng Ngãi
- Điện thoại bàn: 0255-3712185
- Fax: 0255-3712185
 
- Lãnh đạo đơn vị:
* Ông Nguyễn Thanh Hiền - Phó Giám đốc phụ trách.
- Điện thoại: 0255-3712186
- Di động: 0905559905
 
* Ông Nguyễn Bửu Gioãn - Phó Giám đốc.
- Điện thoại: 0255-3712186
- Di động: 0985011116
 
 
6. BAN QUẢN LÝ KHU BẢO TỒN BIỂN LÝ SƠN TỈNH QUẢNG NGÃI
- Địa chỉ: thôn Đông An Vĩnh, Lý Sơn, Quảng Ngãi
- Điện thoại liên hệ: 3867179
- Fax: 3867179
 
- Lãnh đạo đơn vị:
* Ông:  Huỳnh Ngọc Dũng– Phó Giám đốc phụ trách
- Di động: 0944510155
- Địa chỉ mail: hndung-snn@quangngai.gov.vn
 
 
 7. BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ TỈNH QUẢNG NGÃI
- Địa chỉ: Hẽm 281/11 Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
- Số điện thoại:
- Địa chỉ mail: bqlrph-snn@quangngai.gov.vn
 
 - Lãnh đạo đơn vị:
+ Ông Trần Kim Ngọc - Chức vụ: Giám đốc
- Điện thoại : 0255-3828672
- Di động: 0913428665
 
* Ông Hoàng Văn Huy– Phó Giám đốc
- Di động: 0854.506.451
 
* Ông Đàm Minh Tâm– Phó Giám đốc
- Di động: 0919.500.402
- Email: dmtam-snn@quangngai.gov.vn 
 
 
8. QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH QUẢNG NGÃI
- Địa chỉ: 243/3 Nguyễn Công Phương, thành phố Quảng Ngãi.
- Số điện thoại :3.718.696
- Số Fax: 3.718.696
- Địa chỉ mail: qbvptr-snn@quangngai.gov.vn
 
- Lãnh đạo đơn vị:
* Ông: Nguyễn Đình Trình - Giám đốc
- Di động: 0914248145
- Địa chỉ mail: ndtrinh-snn@quangngai.gov.vn
 
* Ông: Trần Anh Tuấn - Phó Giám đốc 
- Di động: 0914868730
- Địa chỉ mail: tatuan-snn@quangngai.gov.vn
 
 
9. VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH QUẢNG NGÃI
- Địa chỉ: Gác 3, Dãy nhà phía Bắc, số 182 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi.
- Điện thoại liên hệ: 3.837.161
- Fax: 3.837.161
 
- Lãnh đạo đơn vị:
* Ông: Hồ Trọng Phương - Chánh Văn phòng
- Di động: 0914.900.263
- Địa chỉ mail:  htphuong-snn@quangngai.gov.vn
 
* Ông: Nguyễn Thanh Hiên -  Phó Chánh Văn phòng
- Di động: 0983.557.650
- Địa chỉ mail: nthien-snn@quangngai.gov.vn
 
 
III/ CÁC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
 
1. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN SỬA CHỮA VÀ NÂNG CAO AN TOÀN ĐẬP TỈNH QUẢNG NGÃI (WB8)
- Địa chỉ: Gác 3, dãy nhà phía Tây, số 182 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi.
- Điện thoại liên hệ: 3.735.745
- Fax: 3.735.745
 
- Lãnh đạo đơn vị:
* Ông: Huỳnh Khương - Giám đốc
- Di động: 0913.414.074
- Địa chỉ mail: hkhuong-snn@quangngai.gov.vn
 
* Ông: Nguyễn Ngọc Hưng – Phó Giám đốc
- Di động: 0914.740.437
- Địa chỉ mail: nnhung-snn@quangngai.gov.vn
 
 
2. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THIÊN TAI TỈNH QUẢNG NGÃI (WB5)
- Địa chỉ: Gác 3, dãy nhà phía Tây, số 182 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi.
- Điện thoại liên hệ: 3.735.745
- Fax: 3.735.745
 
- Lãnh đạo đơn vị:
* Ông: Huỳnh Khương - Giám đốc
- Di động: 0913.414.074
- Địa chỉ mail: hkhuong-snn@quangngai.gov.vn
 
 
 3. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHỤC HỒI VÀ QUẢN LÝ BỀN VỮNG RỪNG PHÒNG HỘ TỈNH QUẢNG NGÃI (JICA 2)
- Địa chỉ: Tầng 1, số 293A Hùng Vương, TP Quảng Ngãi
- Điện thoại liên hệ: 3.837.076
- Fax: 3.837.075
 
4. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NÂNG CẤP, MỞ RỘNG KHU NEO ĐẬU TRÁNH TRÚ BÃO KẾT HỢP CẢNG CÁ TỊNH HÒA
- Địa chỉ: Gác 3, dãy nhà phía Tây, số 182 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi.
- Điện thoại liên hệ: 
- Fax: 
 
- Lãnh đạo đơn vị:
* Ông: Phan Quốc Cường - Quyền Giám đốc
- Di động: 0907.888.248
- Địa chỉ mail: pqcuong-snn@quangngai.gov.vn
 
 
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hồ Trọng Phương - Trưởng Ban Biên tập Cổng TTĐT Sở