Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

1. Văn Phòng Sở:  
* Chánh Văn Phòng: Đoàn Tấn Cảnh
Điện thoại: 02553-718969
 
* Phó Chánh Văn phòng: Lê Quang Nhựt
Điện thoại: 02553-827295
 
2. Phòng Tổ chức - Cán bộ:
* Trưởng phòng: Võ Văn Hải
Điện thoại: 02553-826980
 
 * Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Năm
Điện thoại: 02553-718197
 
3. Thanh tra Sở:
* Chánh Thanh tra: Võ Duy Loan
Điện thoại: 02553- 854003
 
* Phó Chánh Thanh tra: Lê Thị Thanh Huyền
Điện thoại: 02553- 822559
 
* Phó Chánh Thanh tra: Hường Quang Vĩ
Điện thoại: 02553- 717554
 
 4. Phòng Kế hoạch-Tài Chính: 
* Trưởng phòng: Phan Văn Chu
Điện thoại: 02553-826978
 
* Phó phòng: Bùi Được
Điện thoại: 02553-826978
 
* Phó phòng: Đồng Nhật Thẩm
Điện thoại: 02553-826978
 
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hồ Trọng Phương - Trưởng Ban Biên tập Cổng TTĐT Sở