Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

1. Văn Phòng Sở:  
* Phụ trách Văn phòng: Nguyễn Văn Năm
Điện thoại: 02553-718197
 
* Phó Chánh Văn phòng: Lê Quang Nhựt
Điện thoại: 02553-827295
 
2. Phòng Tổ chức - Cán bộ:
* Trưởng phòng: Võ Văn Hải
Điện thoại: 02553-826980
 
* Phó Trưởng phòng: Đoàn Tấn Cảnh
Điện thoại: 02553-826980
 
3. Thanh tra Sở:
* Chánh Thanh tra: Võ Duy Loan
Điện thoại: 02553- 854003
 
* Phó Chánh Thanh tra: Lê Thị Thanh Huyền
Điện thoại: 02553- 822559
 
4. Phòng Kế hoạch-Tài Chính: 
* Trưởng phòng: Phan Văn Chu
Điện thoại: 02553-826978
 
* Phó phòng: Bùi Được
Điện thoại: 02553-826978
 
* Phó phòng: Đồng Nhật Thẩm
Điện thoại: 02553-826978
 
5. Phòng Quản lý Xây dựng công trình: 
* Trưởng phòng: Phan Văn Ơn
Điện thoại: 02553- 717557
 
* Phó phòng: Võ Anh Tùng
Điện thoại: 02553- 717554
Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
50% 1
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 740

Tổng số lượt xem: 262131