Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

13:32 08/12/2021

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 6536/UBND-KTN ngày 02/12/2021 về việc tăng cường các hoạt động tuyên truyền về Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Nhằm triển khai có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền về Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính đề nghị các sở, ngành và các địa phương phối hợp triển khai một số nội dung sau:

Phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

10:13 07/12/2021

Để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trong thời gian tới; đồng thời, thực hiện đề xuất của Bộ Công an tại Báo cáo số 1378/BC-BCA-CSHS, ngày 18/10/2021 về kết quả năm thứ hai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg, ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” (Viết tắt là Chỉ thị số 12/CT-TTg), Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung công tác trọng tâm sau:
Chấn chỉnh công tác tuyên truyền trực quan trên địa bàn tỉnh

Chấn chỉnh công tác tuyên truyền trực quan trên địa bàn tỉnh

10:56 17/11/2021

Ngày 17/11/2021, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Công văn số 6199/UBND-KGVX về việc chấn chỉnh công tác tuyên truyền trực quan trên địa bàn tỉnh
Hướng dẫn làm việc, tiếp xúc với nhà báo, phóng viên và cung cấp, xử lý thông tin báo chí

Hướng dẫn làm việc, tiếp xúc với nhà báo, phóng viên và cung cấp, xử lý thông tin báo chí

13:42 01/11/2021

Theo Công văn số 1446/STTTT ngày 01/11/2021 về việc Hướng dẫn làm việc, tiếp xúc với nhà báo, phóng viên và cung cấp, xử lý thông tin báo chí
Hướng dẫn ứng dụng công nghệ trong xác nhận tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

Hướng dẫn ứng dụng công nghệ trong xác nhận tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

09:59 21/09/2021

Thực hiện Thông báo số 458/TB-UBND ngày 20/9/2021 về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi,

Theo Công văn số 1207/STTTT ngày 21/9/2021 về việc tuyên truyền hướng dẫn việc ứng dụng công nghệ trong nhận diện tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19.

Quyết định Áp dụng biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Quyết định Áp dụng biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10:06 13/09/2021

Ngày 13/9/2021, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 1407/QĐ-UBND về việc Áp dụng biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Quyết định Bổ sung, điều chỉnh biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Quyết định Bổ sung, điều chỉnh biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10:12 06/09/2021

Ngày 06/9/2021, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 1358/QĐ-UBND về việc Áp dụng biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Quyết định Thay đổi biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch Covid-19 đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa đến, về từ vùng dịch vào tỉnh Quảng Ngãi.

Quyết định Thay đổi biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch Covid-19 đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa đến, về từ vùng dịch vào tỉnh Quảng Ngãi.

10:15 21/08/2021

Ngày 21/8/2021, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 1265/QĐ-UBND về việc thay đổi biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch Covid-19 đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa đến, về từ vùng dịch vào tỉnh Quảng Ngãi.
Triển khai thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

10:18 14/08/2021

Thực hiện nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 575-KL/TU ngày 12/8/2021 về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng UBND tỉnh, 

Công văn số 4005/UBND-KGVX ngày 14/8/2021 về việc triển khai thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Thay đổi biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi

Thay đổi biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi

10:22 07/08/2021

Ngày 07/8/2021, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 1161/QĐ-UBND về việc thay đổi biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi.
Áp dụng biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Áp dụng biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10:47 14/07/2021

Ngày 14/7/2021, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 1046/QĐ-UBND về việc Áp dụng biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Điều chỉnh việc áp dụng biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điều chỉnh việc áp dụng biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

10:31 12/07/2021

Ngày 12/7/2021, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 1033/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh việc áp dụng biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Về việc triển khai các biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch Covid-19.

Về việc triển khai các biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch Covid-19.

10:28 08/07/2021

Thực hiện Quyết định số 984/QĐ-UBND ngày 07/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc áp dụng biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu Trưởng các phòng thuộc Sở, Chánh văn phòng, Chánh thanh tra Sở, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở chủ động triển khai thực hiện các nội dung sau:

Tăng cường truyền thông cảnh báo về lừa đảo, giả mạo tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

Tăng cường truyền thông cảnh báo về lừa đảo, giả mạo tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

10:50 30/06/2021

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Công văn số 1437/SYT-VP ngày 28/6/2021 về việc tăng cường truyền thông cảnh báo về lừa đảo, giả mạo tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 (có bản chụp kèm theo)
An toàn thực phẩm cho sản phẩm rau, củ, quả và thịt gia súc, gia cầm.

An toàn thực phẩm cho sản phẩm rau, củ, quả và thịt gia súc, gia cầm.

04:30 13/11/2017

Sản phẩm rau, củ, quả và thịt gia súc, gia cầm không đảm bảo an toàn thực phẩm có thể dẫn đến ngộ độc thực phẩm, gây ra các bệnh đường ruột, các bệnh mãn tính, tiềm ẩn ảnh hưởng trực tiếp và lâu dài tới sức khoẻ người tiêu dùng. ​
Làm thế nào để đàn gia cầm và người không bị nhiễm cúm H5N1

Làm thế nào để đàn gia cầm và người không bị nhiễm cúm H5N1

04:01 26/10/2017

Đối với người: cần phải tăng cường vệ sinh ăn uống, vệ sinh cá nhân và khả năng phòng bệnh; hạn chế tiếp xúc với gia cầm kể cả khi chúng còn khỏe; hãy đến ngay cơ sở y tế khi sốt cao 38 0C, đau ngực, khó thở, kèm theo đau đầu, đau cơ... ​
Phòng chống bệnh dại

Phòng chống bệnh dại

03:56 26/10/2017

Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi rút gây ra, chủ yếu tồn tại trên chó chưa được tiêm phòng. Người thường bị mắc bệnh dại do bị chó dại cắn, nếu không được điều trị kịp thời sẽ bị tử vong. Nguồn mang mầm bệnh chủ yếu là chó (90%), mèo nuôi (5%) và động vật hoang dã. ​
Phòng chống Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn (PRRS - Bệnh Tai xanh)

Phòng chống Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn (PRRS - Bệnh Tai xanh)

03:47 26/10/2017

Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn (PRRS), còn gọi là bệnh “Tai xanh”, là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi rút gây ra, lây lan nhanh. ​
Phòng trừ bệnh lở mồm long móng gia súc

Phòng trừ bệnh lở mồm long móng gia súc

03:32 26/10/2017

Bệnh lở mồm long móng là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây bệnh chủ yếu cho lợn, trâu, bò, dê, cừu Nguyên nhân do một loại vi rút gây ra, lây lan rất nhanh chóng, gây thiệt hại kinh tế lớn. Bệnh làm gia súc mất sức cày kéo, giảm sản lượng thịt, giảm sản lượng sữa, gây sẩy thai. Tỷ lệ gia súc non mắc bệnh chết lên tới 50 – 60%. ​
Bệnh cúm gia cầm và các biện pháp phòng chống.

Bệnh cúm gia cầm và các biện pháp phòng chống.

03:27 26/10/2017

Bệnh cúm giá cầm do vi rut A (H5N1) gây ra, dễ lây lan ở gia cầm từ các loại chim hoang dã. Cúm gia cầm gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế cho ngành chăn nuôi. Cúm gia cầm có thể lây bệnh và gây tử vong cho người. ​
Bạn thấy giao diện website như thế nào?
% Bình chọn
50% 1
a. Đẹp
50% 1
b. Bình thường
0% 0
c. Xấu

Tổng bình chọn: 2

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2234

Tổng số lượt xem: 324218