Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

21:32 30/11/2022

Ngày 30/11/2022, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 1647/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Kế hoạch Phát triển kinh tế xã hội ngành nông nghiệp và PTNT năm 2022.

Kế hoạch Phát triển kinh tế xã hội ngành nông nghiệp và PTNT năm 2022.

16:45 25/10/2021

Thực hiện Công văn số 5386/UBND-TH ngày 13/10/2021 của UBND tỉnh và Công văn số 2136/SKHĐT-TH ngày 14/10/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế – Xã hội năm 2021, nhiệm vụ và giải pháp năm 2022; 
Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng NgãI

Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng NgãI

16:49 13/10/2021

Thực hiện Quyết định số 1481/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025;
Kế hoạch Thúc đẩy phục hồi, phát triển Ngành nông nghiệp Quảng Ngãi đến năm 2023.

Kế hoạch Thúc đẩy phục hồi, phát triển Ngành nông nghiệp Quảng Ngãi đến năm 2023.

16:51 29/09/2021

Thực hiện Công văn số 4801/UBND-TH ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh, Công văn số 1923/SKHĐT-TH ngày 21/9/2021 của Sở Kế hoạch Đầu tư về việc xây dựng phương án, kế hoạch thúc đẩy, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian đến
Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền điện tử và hướng tới Chính quyền số năm 2022 tại Sở Nông nghiệp và PTNT.

Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền điện tử và hướng tới Chính quyền số năm 2022 tại Sở Nông nghiệp và PTNT.

17:03 23/08/2021

Theo Công văn số 833/STTTT ngày 09/7/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi về việc lập kế hoạch ứng dụng CNTT, phát triển Chính quyền điện tử, hướng tới Chính quyền số năm 2022
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hồ Trọng Phương - Trưởng Ban Biên tập Cổng TTĐT Sở