Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

21:32 30/11/2022

Ngày 30/11/2022, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 1647/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Kế hoạch Phát triển kinh tế xã hội ngành nông nghiệp và PTNT năm 2022.

Kế hoạch Phát triển kinh tế xã hội ngành nông nghiệp và PTNT năm 2022.

16:45 25/10/2021

Thực hiện Công văn số 5386/UBND-TH ngày 13/10/2021 của UBND tỉnh và Công văn số 2136/SKHĐT-TH ngày 14/10/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế – Xã hội năm 2021, nhiệm vụ và giải pháp năm 2022; 
Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng NgãI

Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng NgãI

16:49 13/10/2021

Thực hiện Quyết định số 1481/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025;
Kế hoạch Thúc đẩy phục hồi, phát triển Ngành nông nghiệp Quảng Ngãi đến năm 2023.

Kế hoạch Thúc đẩy phục hồi, phát triển Ngành nông nghiệp Quảng Ngãi đến năm 2023.

16:51 29/09/2021

Thực hiện Công văn số 4801/UBND-TH ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh, Công văn số 1923/SKHĐT-TH ngày 21/9/2021 của Sở Kế hoạch Đầu tư về việc xây dựng phương án, kế hoạch thúc đẩy, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian đến
Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền điện tử và hướng tới Chính quyền số năm 2022 tại Sở Nông nghiệp và PTNT.

Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền điện tử và hướng tới Chính quyền số năm 2022 tại Sở Nông nghiệp và PTNT.

17:03 23/08/2021

Theo Công văn số 833/STTTT ngày 09/7/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi về việc lập kế hoạch ứng dụng CNTT, phát triển Chính quyền điện tử, hướng tới Chính quyền số năm 2022
Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2021.

Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2021.

17:06 17/08/2021

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2021
Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2022.

Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2022.

08:36 10/08/2021

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 3763/UBND-NNTN ngày 04/8/2021 về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2022
Kế hoạch Phát triển kinh tế xã hội ngành nông nghiệp và PTNT năm 2022.

Kế hoạch Phát triển kinh tế xã hội ngành nông nghiệp và PTNT năm 2022.

08:38 09/08/2021

Thực hiện Công văn số 3607/UBND-TH ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022;
Kế hoạch Thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao các chỉ tiêu trong chỉ số thành phần PCI tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021-2025 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Kế hoạch Thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao các chỉ tiêu trong chỉ số thành phần PCI tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021-2025 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

16:53 06/08/2021

Thực hiện Quyết định số 649/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Quảng Ngãi, giai đoạn 2021 - 2025 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1579/SKHĐT-XTĐT ngày 13/8/2021 về việc xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp khắc phục, cải thiện nâng cao các chỉ tiêu trong chỉ số thành phần PCI Quảng Ngãi năm 2021 và những năm tiếp theo;
Kế hoạch Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, giai đoạn 2021-2025.

Kế hoạch Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, giai đoạn 2021-2025.

08:40 06/08/2021

Căn cứ Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh ngày 19/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh;

Trên cơ sở số lượng công chức, viên chức và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam thuộc các đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo quy định đang công tác tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc;

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hồ Trọng Phương - Trưởng Ban Biên tập Cổng TTĐT Sở