Truy cập nội dung luôn
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỈNH QUẢNG NGÃI

Bản tin Nông nghiệp và PTNT số 60 - 2023

Bản tin Nông nghiệp và PTNT số 60 - 2023

09:35 21/02/2024

Chủ đề chung: Thông tin, tuyên truyền kết quả sản xuất vụ nông lâm nghiệp và thủy sản năm 2023; kết quả thực hiện các chương trình, dự án trọng tâm trong lĩnh vực nông nghiệp; các mô hình mới, hiệu quả trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản,...  
Bản tin Nông nghiệp và PTNT số 59 - 2023

Bản tin Nông nghiệp và PTNT số 59 - 2023

19:45 10/10/2023

Trong số này: Chuyển đối số hương tới nông thôn mới thông minh - Từ quan điểm của Nghị quyết 13-NQ/TU ngày 06/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số. Chương trình OCOP: Đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng. Nghĩa Hành đẩy mạnh công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng để nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp.
Bản tin Nông nghiệp và PTNT số 58 - 2023

Bản tin Nông nghiệp và PTNT số 58 - 2023

14:00 15/07/2023

Trong số này: Giải pháp thực hiện Kế hoạch đảm bảo an ninh nguồn và an toàn đập, hồ chứa đến năm, tầm nhìn đến năm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Ngành Công thương thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm đặc trưng vùng, sản phẩm OCOP của tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian tới; quản lý chất lượng giống cây phục vụ sản xuất góp phần tăng năng, chất lượng và kinh tế;...   
Bản tin Nông nghiệp và PTNT số 57 - 2023

Bản tin Nông nghiệp và PTNT số 57 - 2023

15:30 20/04/2023

Trong số này: Kết quả công tác chỉ đạo vụ sản xuất Đông Xuân 2022 - 2023 giành thắng lợi; hướng dẫn sử dụng, thu bao gói thuốc bảo vệ thực; sản xuất ngô sinh khối tại Quảng Ngãi - Thực trạng và giải pháp;...
Bản tin Nông nghiệp và PTNT số 56 - 2022

Bản tin Nông nghiệp và PTNT số 56 - 2022

15:09 05/01/2023

Trong số này: Kết quả nổi bật năm và nhiệm vụ, giải pháp thúc phát triển Ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2023; tập trung thực hiện các giải nhằm đảm bảo cho vụ sản lúa Đông Xuân 2022 - 2023 giành thắng; nhìn lại công tác chống khai thác và nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian đến;...  
Bản tin Nông nghiệp và PTNT số 55 - 2022

Bản tin Nông nghiệp và PTNT số 55 - 2022

16:02 05/10/2022

Trong số này: Chuyển đổi cây trồng trên chân đất lúa kém hiệu: Thực trạng và giải pháp bền vững; kết quả bước đầu chuyển đổi số Ngành Nông nghiệp; phấn đấu đến niên vụ 2026 - 2027 toàn tỉnh có giống mỳ kháng bệnh để trồng 
Bản tin Nông nghiệp và PTNT số 54 - 2022

Bản tin Nông nghiệp và PTNT số 54 - 2022

00:00 30/06/2022

Trong số này: Nhiệm vụ vông tác phòng chống thiên tai năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Giải pháp triển khai kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp và phát triển nông thôn bền vững tỉnh. Ngành Nông nghiệp và PTNT phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022.

 

Bản tin Nông nghiệp và PTNT số 53 - 2022

Bản tin Nông nghiệp và PTNT số 53 - 2022

00:00 30/03/2022

Trong số này: Những nét mới trong kế hoạch cơ cấu lại Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến năm 2025; Các giải pháp phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi năm 2022; Mục tiêu và giải pháp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh.
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Hồ Trọng Phương - Trưởng Ban Biên tập Cổng TTĐT Sở